آبنما دیواری


 

آبنمای دیواری به شکل کلی به نوعی از آبنما گفته می شود که در آن آب بر روی یک یا چند بستر صاف یا خمیده جاری شده، این سطوح میتوانند شیشه ای یا سنگی یا از جنس دیگری باشند.روف گاردن، لابی های هتل های بزرگ و یا آپارتمان ها میتوانند میزبان خوبی برای این پروژه باشند.

همراهی نور باعث زیبایی دوچندان آن در شب میشود.

نمونه ای از پروژه آبنمای دیواری/گروه مهندسی آبنمازرین/تهران
نمونه ای از پروژه آبنمای دیواری/گروه مهندسی آبنمازرین/لابی آپارتمان اصفهان